Изкуствен интелект vs хора?

Изкуствен интелект vs хора?

Тихомир Петков, CTO и съосновател в TaxiMe, изнесе лекция на тема „ Аз и изкуственият интелект… или как да спрем да се тревожим и да започнем да работим върху себе си“ в събитието Upskill or Reskill – Beating the bots организирано от Exadel на 28.09.2023г.

Петков сподели своите виждания за развитието на технологичния сектор и въздействието му върху света на бизнеса. Той допълни, че компаниите от всички индустрии е необходимо да инвестират в повишаване на квалификацията и преквалификацията на своите служители, като насърчават култура на непрестанно учене. Организациите, които успяват в това, ще продължат да превръщат изкуствения интелект и всички нови технологии във възможности, вместо да се страхуват от тях.

Накратко, независимо от периода и обстоятелствата, успяват тези, които не спират да учат. Те постоянно излизат отвъд прага на комфорта и възможностите си, където им се налага да правят нови неща, да анализират резултата от тях и да нанасят корекции върху подхода си.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top