По пътя към успеха на младите българи: TaxiMe се присъединява към мрежата на Тук-Там

TaxiMe поема по нов вълнуващ курс, този път като член на Тук-Там– глобалната мрежа за успех на младите и амбициозни умове на България. Това сътрудничество цели динамично и ползотворно пътуване и за двете страни. То ще предложи безпроблемно придвижване на младите към техния успех.

Тук-Там: Активаторът за младите българи

Тук-Там е мощна мрежа, предназначена да свързва и дава възможност на младите българи да получат достъп до инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да успяват. Предоставяйки менторство, семинари и възможности за работа в мрежата си, Тук-Там създава подкрепяща среда, в която младите българи могат да развиват своите идеи и да преследват мечтите си.

Споделеното пътуване на TaxiMe и Тук-Там

За екипа на TaxiMe това партньорство ще бъде възможност да сподели опита от работата си и да подкрепи младите българи, които са решени да развиват бизнес или да градят кариера в България.

Това партньорство ще даде и нова посока на TaxiMe да се интегрира в събитията и инициативите на Тук-Там, предлагайки споделен опит на младите членове на мрежата.

Закопчайте коланите – бъдещето е светло и приближава бързо!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top